Vysočanská brána

Administrativní budova s komerčními plochami, cca 10 tis m2 pronajímatelných ploch, 156 parkovacích stání.

lokace

Praha 9 – Balabenka

investor

Skanska Property Czech Republic, s.r.o.

Autoři návrhu

Ing.arch. M. Veselý,
Ing.arch. J. Chramosta

Výkon funkce architekta – manažera projektu:

Jan Chramosta, v rámci fy Loxia a.s., generálního projektanta.

rok

1999 – 2002

Od úvodní studie až po získání nabytí právní moci stavebního povolení a povolení kácení dřevin.