ARCHITEKTURA a projekční činnost

Zajišťujeme projekční práce ve všech stupních dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb od studií přes projekty pro územní řízení, projekty pro stavební řízení až po dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Pro železobetonové konstrukce zhotovíme také dílenskou dokumentaci.

Dokumentaci zpracováváme pomocí nejnovějších verzí programů ALLPLAN BIM a ARCHICAD.

statika staveb

Zajišťujeme návrh a posouzení nosných částí pozemních stavebních konstrukcí. Navrhování konstrukcí provádíme dle ČSN a EC. Při zpracování projektů jsou používány nejnovější verze výpočetních programů SCIA Engineer pro návrh a posouzení 3D konstrukcí a dimenzační programy firmy FINE spol. s r.o. Navrhované konstrukce splňují ekonomické, estetické i uživatelské vlastnosti. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení až po realizační dokumentaci. Pro železobetonové konstrukce zhotovíme také dílenskou dokumentaci.

Zajišťujeme:

Návrhy konstrukcí

  • Navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
  • Navrhování ocelových konstrukcí
  • Navrhování dřevěných konstrukcí
  • Navrhování základových konstrukcí
  • Navrhování spřažených a kombinovaných konstrukcí

Rekonstrukce objektů

  • Statické posudky stávajících objektů
  • Provizorní zajištění objektů při přestavbách
  • Rekonstrukce stávajících nosných částí
  • Navrhování nových nosných částí objektů