Obytný komplex Hanspaulka

Komplex 45 luxusních rodinných domů

lokace

Praha, Hanspaulka

investor

ING Real Estate

autor návrhu

Atelier 8000 – Ing. M.Krupauer, Ing.arch. J.Střítecký

Generální projektant

Atelier 8000 s.r.o

rok

2003 – 2007

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části projektu pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby. Úprava projektu statiky podle klientských změn. Autorský dozor.