Myslbek, obchodní a kancelářské centrum

Polyfunkční dům, 4PP a 7NP, zastavěná plocha 24 tis m2, obestavěný prostor 190 tis m3, celková podlahová plocha 50 tis m2, plocha kanceláří 17,6 tis m2, komerční plochy 8,5 tis m2, 324 parkovacích stání.

lokace

Praha 1, Na příkopě

investor

Myslbek a.s., Campenon Bernard SGE v.o.s.

Autoři návrhu

Ing.arch. Z. Hölzel,
akad.arch. J. Kerel,
arch. C.Parent

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části projektu od UR až po kolaudaci. Jan Chramosta – architekt v rámci AHK architekti.