IGY – České Budějovice

Obchodně společenské centrum m2 obchodních ploch, 6.800m2 administrativních ploch, 312 garážových stání

lokace

České Budějovice

investor

ING Real Estate

autor návrhu

Atelier 8000 – Ing. M.Krupauer, Ing.arch. J.Střítecký

Generální projektant

Atelier 8000 s.r.o

rok

2001 – 2004

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části dokumentace pro provedení stavby a na autorském dozoru.