Four Seasons Hotel Praha

Hotel *****, 156 pokojů a prezidentské apartmá, 2PP a 4-7 NP, obestavěný prostor rekonstrukce 24,4 tis m3, novostavby 55,3 tis m3, zastavěná plocha stávající domy 1,65 tis m2, novostavby 55,3 tis m2,

lokace

Praha 1

investor

FS HOTEL PRAGUE s.r.o.

autor návrhu

Dům a město

Generální projektant

DPS: Loxia a.s.

rok

1999 – 2001

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části dokumentace pro provedení stavby a na autorském dozoru.