Florenc 5100 – Administrativní budova KPMG

Administrativní budova, cca 10 tis m2 pronajímatelných ploch, 172 parkovacích stání

lokace

Praha 8 – Florenc

investor

Campenon Bernard SGE v.o.s.

Autoři návrhu

Loxia a.s.
Ing.arch. M.Veselý,
Ing.arch. I.Kubátová,
Ing.arch. L.Velíšek

Generální projektant

Loxia a.s.

rok

1996 – 2002

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části dokumentace od návrhu stavby až po realizační dokumentaci a autorský dozor projektanta. Výkon funkce architekta-koordinátora projektu (Jan Chramosta) ve fázi projektu pro výběr dodavatele a přípravy projektu pro realizaci stavby v rámci fy Loxia a.s..