Dům s pečovatelskou službou, Hlinsko

Dům s pečovatelskou službou, 20 bytových jednotek, 4 NP.

lokace

Hlinsko

investor

Město Hlinsko

Projektant DUR a autor původního návrhu

Ing.arch. Karel Kyncl

Generální dodavadel stavby

Stavitelství KRRO s.r.o.

rok

2003 – 2005

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na projektu jako generální projektant dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby, autorský dozor v průběhu stavby.