DANONE ČOKOLÁDOVNY OPAVIA

Obchodně společenské centrum m2 obchodních ploch, 6.800m2 administrativních ploch, 312 garážových stání

lokace

Opava

investor

Danone čokoládovny a.s

Generální projektant

Loxia a.s.

rok

1996 – 1998

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části projektu od UR až po kolaudaci.