Bytový komplex „Bydlení Cibulka“

Bytový komplex, 226 bytů, 1PP a 4NP, plocha bytů 18,8 tis m2, 172+133 parkovacích stání, zastavěná plocha 6.609m2.

lokace

Praha 5 – Košíře

investor

Metrostav-Intertrade

autor a generální projektant

AHK architekti,
Ing.arch. Z. Hölzel,
akad.arch. J. Kerel

rok

1997 – 1999

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování stavební a statické části projektů pro územní a stavební řízení. Výkon funkce vedoucího architektonicko-stavební části projektu (Jan Chramosta) od fáze zadání stavby až po projekt pro stavební řízení v rámci fy AHK, generálního projektanta.