Bytové domy Jezárka

Čtyři typové bytové domy, celkem 192 bytů, 124 gar.stání v domech, 144 park.stání venku

investor

Jan Polata

rok

2008

Kupros s.r.o.: Generální projektant a projektant architektonicko stavební a statické části dokumentace pro stavební řízení. Projektant statické části dokumentace pro provedení stavy.