BD Krokova

Bytový dům, 9 nadstardardních bytových jednotek, 2 PP (425 m2) a 5 NP (890 m2).

lokace

Krokova, Praha 4

investor

Ficon v.o.s.

generální projektant

H Projekt s.r.o.

rok

2003

Společníci Kupros s.r.o. se podíleli na zpracování statické části dokumentace pro provedení stavby a na autorském dozoru.