Avenium – AiResidence“

Bytový dům s komerčními plochami, cca 11tis. m2, 125 bytů a atelierů, 1,9tis. m2 obchodů, 1tis. m2 kanceláří, 174 parkovacích stání, 1PP a 7NP.

lokace

Praha

investor

AiResidence a.s.

Generální projektant dokumentace pro povolení stavby

Gauff Praha s.r.o.

rok

2007 – 2008

Kupros s.r.o.: Statická část dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru.