KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB

Od studie až po kolaudaci. Služby generálního projektanta, projektanta architektonicko stavební i konstrukčně stavební části projektů, ale i samostatnou statickou část projektu formou subdodávky pro generálního projektanta, nebo dodavatele stavby.

Projekční služby zajišťujeme od roku 1995. Na počátku jsme se převážně věnovali statice pozemních stavebních konstrukcí se zaměřením na větší objekty. Spoluprací se zahraničními investory jsme přejali požadavky na nové konstrukční řešení a nutné přizpůsobení konstrukcí požadavkům investorů. Od roku 2002 nabízíme také architektonicko-stavební část projektů a poskytování služeb generálního projektanta. Na počátku roku 2004 se firma transformovala na společnost s ručením omezeným.

Architektura

Projekční práce

Statika staveb

jak pracujeme

Pro projektování používáme programy ALLPLAN BIM a ARCHICAD od společností Nemetschek Group, které umožňují projektování ve 3D prostoru ve standardu BIM a to včetně vyztužování ve 3D prvcích a konstrukcích. To umožňuje kontrolu řešení v prostorových vazbách. Abychom zajistili optimální využití těchto programů spolupracujeme již řadu let s firmou Nemetschek v České republice. Data z projektu lze díky využití projektování v BIM použít pro spolupráci a koordinaci mezi projektanty jednotlivých profesí, pro komunikaci s investory i při následné správě objektů.

NAŠI KLIENTI

KONTAKTY

Sídlo firmy

Vlkova 23,
Praha 3
130 00

Datová schránka

rx9g9pc

IČO

27113957

Telefon

+420 222 222 902

E-mail

DIČ

CZ27113957